Nolan Andriansyah & Music in the Backyard

Dit is Nolan Andriansyah (9 jaar). Hij is een leerling van John van den Beemt en hij zit in Strijkorkest040 o.l.v Edith Blog. Het stukje heet Sprint Finish en het komt uit boek Cello Time Sprinters (Kathy and David Blackwell).