OVER HET FESTIVAL / STEUN ONS

VOORDELIG ZAKELIJK DONEREN
Het Storioni Festival beschikt over de culturele ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u kiest voor een periodieke gift, dan kunt u dit aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.
Meer weten over periodieke schenkingen, en andere vormen van geven? Neemt u dan contact op met Arthur van der Drift, projectcoördinator Storioni Festival, via telefoonnummer 040-265 56 00 of email info@storionifestival.nl