Storioni Concours

Ondanks de corona-crisis, gaan wij het Storioni Concours ‘gewoon’ organiseren. Juist nu. We vinden het erg belangrijk om jonge talenten de mogelijkheid geven van zich te laten horen. 

Met negen voorgaande edities is het Storioni Concours in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangwekkende opstap voor ambitieuze kamermuziekensembles en één van de vaste pijlers van het Storioni Festival. Aan de vooravond van het Storioni Festival 2021, op 22 mei 2021, vindt de finale van de ensemblewedstrijd plaats. 

De jury voor de finale zal bestaan uit Masa Spaan (Head of Classical Music – de Doelen Concert Hall), en Marjolijn Sengers (Podium Klassiek Eindhoven & journalist). De eerste ronde beoordeelt het Storioni Trio zelf.

Deelnemers 

De leden van de deelnemende ensembles studeren aan een Nederlands of Vlaams conservatorium of zijn maximaal 4 jaar afgestudeerd. Voor het eerst verwelkomen we dit jaar ook inschrijvingen van de NSKA. Alle ensembles worden naast hun optreden ook gevraagd naar hun ideeën over de streaming van concerten. Wat vinden jullie van deze nieuwe mogelijkheid om je te profileren in de muziekwereld?

Data

1 mei 2021 – deadline inschrijving
8 mei 2021 – uitslag 1e ronde
22 mei 2021 – finale 

Prijzen

De winnaar krijgt een uitnodiging voor een optreden op het Storioni Festival 2022, een optreden op een lunchconcert in MGE en een live radio-optreden vanuit de Spiegelzaal van het Concertgebouw. Daarnaast brengen we de winnaar in contact met programmeurs van een aantal zalen in Nederland en gaan we zorgen voor media-aandacht.

Aanmelden

Lees voor deelname het Storioni Concours Reglement door: hier vind je ook het formulier om je aan te melden.

Voor vragen, neem gerust contact op met info@storionifestival.nl.

Met muzikale groeten,
Storioni Trio


Storioni Competition 2021 [English version]

Despite the corona crisis, we will proceed and organize the Storioni Competition for you. We think it is very important to offer you all opportunities to have your ensemble heard right now and we hope that it will give you a goal for the coming months.

With nine previous editions, the Storioni Competition has grown into an important stepping stone for ambitious chamber music ensembles and one of the pillars of the Storioni Festival. Just before the festival starts, on May 22, 2021, the final of the ensemble competition will take place.

The jury consists of, among others, Marjolijn Sengers, Masa Spaan, and the Storioni Trio. The other jury members will be announced shortly.

Participants

The members of the participating ensembles study at a Dutch or Flemish conservatoire or have graduated for a maximum of 4 years. This year, we also welcome registrations from the NSKA for the first time. In addition to their performance, all ensembles are also asked about their ideas about streaming concerts. What do you think of this new opportunity to profile yourself in the music world?

Dates

May 1, 2021 registration deadline
May 8, 2021 1st round results
May 22, 2021 Finale

Prizes

The winner will receive an invitation for a performance at the Storioni Festival 2022, a performance at a lunch concert in MGE and a live radio performance from the Spiegelzaal of the Concertgebouw. In addition, we will put the winner in contact with programmers from a number of theaters in the Netherlands and we will ensure media attention.

Registration

Please read the Storioni Competition Regulations before participating: you will find the link to the entry form here as well. For questions, please contact info@storionifestival.nl.

Kind regards,
Storioni Trio