Aanmelden Music in the Streets

Zaterdag 4 juni 2022 | 13.00 – 18.00 uur

Speellocaties worden binnenkort bekendgemaakt

Voor de tweede keer roept het Storioni Festival muzikanten op om zich te melden voor het stadsevenement Music in the Streets. Op zaterdagmiddag 4 juni wordt de binnenstad van Eindhoven weer gevuld met diverse muzikanten die hun passie voor (kamer)muziek graag delen met het publiek! Harpisten, blazers, violisten, Beethoven- en Rachmaninov-liefhebbers, ensembles en solisten, zangers en instrumentalisten, conservatoriumstudenten én amateurs: het Storioni Festival roept alle soorten muzikanten op om zich aan te melden!

Let op: we vragen alle muzikanten (behalve pianisten) hun eigen instrument mee te nemen. Vergeet hierbij niet je lessenaar of andere hulpmiddelen zoals bladomslaanders.

In 2019 presenteerde het Storioni Festival een nieuwe opzet. Na elf succesvolle edities werd het tijd om letterlijk de stad in te trekken. Het festival wilde zich niet alleen op het podium van Muziekgebouw Eindhoven presenteren, maar ook op straat en samen mét de stad. Tijdens het festival zijn er tal van concerten op spannende en bijzondere locaties in en rondom de stad. Kom kijken en luisteren bij bijvoorbeeld Piet Hein Eek en Kasteel Heeze.

Deadline voor aanmelden is 13 mei 2022, 17.00 uur, CET.

AANMELDEN

English

Saturday 4 June 2022 | 1:00 PM – 6:00 PM

Various places in the city center of Eindhoven (locations to be announced soon)

For the second time, the Storioni Festival is calling on musicians to register for the city’s Music in the Streets event. On Saturday, June 4th, the city center of Eindhoven will again be filled with various musicians who like to share their passion for (chamber) music with the public! Harpists, bassoon players, violinists, Beethoven and Rachmaninov lovers, from ensembles to soloists, conservatory students and amateurs: the Storioni Festival calls on all types of musicians, from young to old, to register!

Please note: we ask all musicians (except pianists) to bring their own instrument. Do not forget your lectern or other things such as page turners.

In 2019 the Storioni Festival presented an new format. After eleven very successful editions it was time to move out into the city. The festival wanted to not only present itself on the stage of the Muziekgebouw Eindhoven, but to bring music to the streets, together with the city. During the festival there will be all kinds of concerts in special and exciting places. Listen and watch concerts held in venues such as Piet Hein Eek and the Heeze Castle.

Deadline for registration is May 13th 2022 at 5 p.m. CET.

APPLY